Hoe creëer je een doorbraak?

“Op een gewone dinsdag….,”

Via via kwam een tip bij een vrijwilliger van aaltjes dagen, en zo kreeg ik telefoon.
“Suzan, we denken dat jij een inspirerende talk kan verzorgen….”
In eerste instantie, na alle nieuwe ideeën en verhalen aan te horen, dacht ik “no way” ik ga echt niet als spreker op het podium staan. Na een week bedenktijd zei ik “ja”!
Waarom? Alles wat spannend is levert een bijdrage en geeft doorbraken.
Na het uitspreken van deze verbintenis voelde ik een kriebel in mijn buik.
De spanning steeg en mijn energie ging als een razende door mijn lijf.
Die dag was ik compleet gefocust en in actie!

“De eerste doorbraak,
vanuit het hoofd naar het lijf is
een commitment aangaan in het doen!”

De spanning steeg naarmate ik nog niets op papier had en nog niet wist wat de inhoud was (zou zijn) van mijn inspirerende talk.  Toch vertelde ik aan iedereen wat ik ging doen.
Via een vlog op Facebook, LinkedIn en face to face. Delen geeft reactie!
Zo kwam vanuit mijn netwerk een man die aanbood mij te coachen op mijn sprekersvaardigheden. Hij vertelde me hoe ik dit stap voor stap op een goede manier voor mezelf neer kon zetten.

Op kantoor werd ik uitgedaagd om op het bureau te staan en mijn concept op hen los te laten om feedback te ontvangen.

“de spanning steeg delen geeft reactie en verbindingen”

Met een vriend heb ik mijn ideeën gedeeld en hem gevraagd mij te steunen in dit proces. Ik heb hem gevraagd een constructie te maken om mijn verhaal beeldend te versterken. Hij is ook mijn steun geweest met zijn ideeën en de constructie die hij heeft gemaakt. Hoe kan ik je bedanken? “Inspireer me maar” was zijn antwoord. Dit proces is onbetaalbaar!

“Ideeën gedeeld en steun gevraagd,
vertrouwen geven, geeft vertrouwen”

Elke dag even oefenen voor de spiegel om het nog beter en mooier te maken.
Samen met een vriendin een vlog opnemen om mijn creaties te delen en iedereen uit te nodigen.
Deze vlog kwam binnen een minuut tot stand en omdat perfectie niet bestaat, delen!

Prachtig dat er allemaal mensen speciaal voor mij zijn gekomen! Op de ochtend zelf voelde ik me rustig. Ik heb mijn context gemaakt om te genieten en mensen te inspireren. Zo gezegd, zo gedaan.

“context maken geeft rust…
zo gezegd is zo gedaan”

Ik stond alleen te spreken, dat is wat zichtbaar was.
Achter de schermen heb ik dit, zoals je leest, niet alleen gedaan.
Het hele proces heb ik in verbinding gestaan.
Super hoe de mensen hebben meegeleefd, inspiratie hebben gegeven, beeldend materiaal hebben gemaakt, mijn blog/vlog hebben gesteund etc.

“alles is verbinding,
een doorbraak doe je niet alleen”

Even een paar mensen die ik wil bedanken! Jan-hein, Arno, Chiristel, Cor, Nathan, Jet!

Verder wil ik mijn familie, vrienden, (oud)coachees, kennissen, buren en iedereen die speciaal voor mij op aaltjes dag zijn gekomen bedanken! Ook bedank ik de mensen die hebben gesteund door te reageren op Facebook en LinkedIn! We staan in verbinding en dat geeft mooie resultaten, dank jullie wel!

Nieuwsgierig geworden? Binnenkort komt er een film-impressie!

Wil je mij als bewustzijns -spreker, -coach of trainer bel me dan.
De eerste stap is altijd de verbinding aangaan en dan zien we wel wat voor moois er kan komen!

Warme groet,

Suzan Bannink

Loketcoach

06-45251033