What is so lovely and pure about Suzan is her energy and light. The energy and joy and laughter that she can bring to a room transcends language and culture. it is truly beautiful. Suzan brought light, laughter and wisdom into my life. these are qualities that make her both a great coach and person. On days that I need some extra light and energy , I think of Suzan. So let coach Suzan at loketcoach show you the light.

Vertaling: Wat zo leuk en puur is van Suzan is haar energie en licht. De energy, licht en plezier dat zij in een ruimte kan brengen overstijgt taal en cultuur, het is werkelijk prachtig. Suzan bracht licht, plezier en wijsheid in mijn leven. Deze kwaliteiten maken haar naar mijn mening niet alleen een goede coach, maar ook een goed persoon. Op de dagen dat ik extra licht en energie nodig heb, denk ik aan Suzan. Dus laat Suzan ook jou dag verrijken met deze energie middels een coachcessie.

Stephanie Reid, Maastricht.